Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2019 Kontrola Ministerstwa Edukacji Narodowej Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura Toruń ( Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole) Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola oraz przestrzegane wymagań określonych w art.5 ustawy z 9.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)) Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura Toruń ( Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole) Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola) Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia) Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura Toruń ( Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad przyjmowania uczniów do szkoły zgodnie z przepisami pracy) Szczegóły