Dane Podstawowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Imię i nazwisko Dyrektora: Marek Wódecki
adres: ul. Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2349694
Fax: +4854 2369694
Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsp1[dot]pl
Strona internetowa: www.zsp1.pl
REGON: 364303069

w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 20
adres: ul. Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2349694
Fax: +4854 2369694
Poczta elektroniczna: sp20wek[at]wp[dot]pl
Strona internetowa: www.sp20.com.pl
REGON: 000989413

Przedszkole Publiczne Nr 6
im. Planeta Radości
adres : ul. Gałczyńskiego 9, 87 – 800 Włocławek
Poczta elektroniczna: planeta[dot]radosci6[at]gmail[dot]com
Strona internetowa: www.przedszkole6.q4.pl
Telefon: +48 54 2349831
Fax: +48 54 2349831
REGON 910506353

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuję, iż:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1 z siedzibą we WŁOCŁAWKU UL. GAŁCZYŃSKIEGO 9, 87 – 800 WŁOCŁAWEK;

* inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek; jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl;

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych;

* podane przez Panią/Pana dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;

* odbiorcą danych są:

– podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

– upoważnieni pracownicy administratora, – instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US, CUWPO itp.;

* podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;

* posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);

* ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………..………………………………..

                                                                                                         (data i podpis pracownika)

 

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych
adres e-mail:
 j[dot]olejniczak[dot]cuwpo[dot]wl[at]wp[dot]pl
nr  tel.  54 427-01-58

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 sprawy załatwiane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>